www.boekhoudpakketten.info

www.boekhoudpakketten.info > De pakketten > CASH

 

Downloadcentrum voor boekhoudpakketten: eerst testen dan kopen (downloads, proefperiode of een CD-ROM aanvragen)

Boekhoudprogramma CASH van CASH Software BVMet ingang van 1 juni 2005 worden/zijn de uitgeefactiviteiten voortgezet door Stichting www.in-research.info.
Klik hier om naar de nieuwe site te gaan.


1 Samenvatting
2 CASH Software BV
3 Het boekhoudpakket CASH
4 Functionaliteit/kosten van CASH
5 Een vraag stellen aan CASH Software BV

1

Samenvatting

Producent/distributeur

CASH Software BV

Pakket

CASH

Besturingssystemen

Windows
Linux

Aanschafprijzen

1,588.00 Euro tot 7,388.00 Euro

en jaarlijks nog

238.00 Euro tot 1,105.00 Euro

Functionaliteit

basisversie: uitgebreid
versie inclusief uitbreidingen: zeer uitgebreid

Testversie aanwezig

CD-ROM beschikbaar

2

CASH Software BV

Algemeen

CASH Software BV is de producent en distributeur van het boekhoudpakket CASH. Ze is in Nederland een organisatie die - gemeten naar het aantal referenties naar haar site - bekend is. CASH Software BV is lang actief op de Nederlandse markt (sinds 1989). Verder is CASH Software BV - gemeten in aantallen werknemers - in de branche van boekhoudsoftware groot.

Producten

CASH Software BV opereert op de markt van algemeen toepasbare boekhoudsoftware. Verder is ze actief met algemeen toepasbare software voor verkoopsystemen, projectadministratie en systemen voor crm (client relation management; ook wel verkoopinformatiesystemen genoemd). Daarnaast wordt nog zogenaamde branchesoftware gevoerd: software voor productiebedrijven met serie- en stukproductie
De op deze site beschreven boekhoudpakketten van CASH Software BV zijn geschikt voor Windows en gebruik als ASP-toepassing (Internet-boekhouden). Verder is ook aandacht voor de minder gangbare besturingssystemen, waaronder Linux.
De verkoop van de boekhoudpakketten gebeurt door CASH Software BV zelf.

Financieel

De laatst gedeponeerde jaarstukken van CASH Software BV op 2004-08-20 betreffen het jaar 2002. Van die jaarstukken laat de balans zien dat het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal hoog is. Verder is het eigen vermogen gerelateerd aan het aantal werknemers zeer hoog.

3

Het boekhoudpakket CASH

Populariteit

Het boekhoudpakket CASH is in Nederland een naam die zeer bekend is. De belangstelling op deze site (www.boekhoudpakketten.info) voor de informatie over deze boekhoudsoftware - CASH - is laag.

Aanschafprijs

Voor de basisversie geldt een aanschafprijs van 1,588.00 Euro; dat is in vergelijking met andere boekhoudpakketten min of meer gemiddeld. De versie inclusief uitbreidingen is duurder; de aanschafprijs daarvan is 7,388.00 Euro. Dat is zeer hoog in vergelijking met andere boekhoudpakketten.

Jaarfactuur

CASH Software BV brengt jaarlijks een bedrag van 238.00 Euro in rekening voor de basisversie. Voor de versie inclusief uitbreidingen factureert CASH Software BV jaarlijks een bedrag van 1,105.00 Euro.
Deze jaarfactuur betreft de kosten van support per telefoon en onderhoud (zonder verdere kosten t.z.t. een nieuwe versie).

De totale jaarkosten

De totale jaarlijkse kosten worden door ons berekend als de som van de afschrijvingskosten (de aanschafprijs in 5 jaar afgeschreven) plus de jaarlijkse factuur voor onderhoud/support/gebruik. De totale jaarlijkse kosten van de basisversie bedragen 555.00 Euro. De totale jaarlijkse kosten van de versie inclusief uitbreidingen zijn gelijk aan 2,583.00 Euro.

Functionaliteit

Tegenover deze jaarlijkse kosten laat de basisversie van CASH een functionaliteit zien die te omschrijven is als uitgebreid. Voor de versie inclusief uitbreidingen van CASH geldt een functionaliteit die is te omschrijven als zeer uitgebreid.

4

Functionaliteit/kosten van CASH

Toelichting

CASH kent drie verkoopvarianten: Facturering, Verkoop en Handel. Facturering (1,375.00 Euro multi-user) betreft alleen directe facturering. Verkoop (2,500.00 Euro multi-user) voegt daaraan de voorraad- en de inkoopadministratie toe. Handel (3,425.00 Euro multi-user) betreft de subfuncties Besteladvies, Magazijnen en/of locaties en Offerte. Daarnaast zijn van deze versie de subfuncties Statistieken , Prijzen en kortingen uitgebreider.

Functionaliteit en kosten; alle bedragen in Euro en exclusief BTW

functie status prijs jaarbedrag onderdeel van
Basispakket ja 1,588.00 238.00 -
- Toegangsbeveiliging/gebr ja - - Basispakket
- Import vaste gegevens ja - - Basispakket
- Import transacties ja - - Basispakket
- Export ja - - Basispakket
- Multi-user (3 users) ja 1,350.00 202.00 -
- Meer administraties (3) ja - - Basispakket
- Auditfile ja - - Basispakket
Grootboek ja - - Basispakket
- Budgettering ja - - Basispakket
- Kostenplaatsen ja - - Basispakket
- Vreemde valuta ja - - Basispakket
- Consolidatie ja - - Basispakket
- Telebankieren ja - - Basispakket
- Kasstelsel BTW nee - - -
- BTW-overzicht ja - - Basispakket
- Vaste journaalposten ja - - Basispakket
- Transitorische posten ja - - Basispakket
Relatiebeheer ja 1,025.00 153.75 -
- Personen per organisatie nee - - -
- Teksten per persoon ja - - Relatiebeheer
Debiteuren ja - - Basispakket
- Aanmaningen ja - - Basispakket
- Aanmaningen per e-mail nee - - -
- Incasso ja - - Basispakket
Crediteuren ja - - Basispakket
- Automatische betalingen ja - - Basispakket
Vaste activa ja - - Basispakket
- Diverse afschrijfmethoden nee - - -
- Comm./Fisc. afschrijving nee - - -
Inkoop ja - - Voorraad
- Besteladvies ja 925.00 138.00 -
- Orderadministratie ja - - Voorraad
- Bestelformulieren ja - - Voorraad
Voorraad ja 1,475.00 221.00 -
- Magazijnen en/of locaties ja - - Besteladvies
- Samengestelde artikelen ja - - Besteladvies
Verkoop ja 1,025.00 153.00 -
- Offerte ja - - Besteladvies
- Prijzen en kortingen ja - - Voorraad
- Orderadministratie ja - - Voorraad
- Directe facturering ja - - Verkoop
- Statistieken ja - - Voorraad
- Periodieke facturen ja - - Verkoop

5

Een vraag stellen aan CASH Software BV

Stel een vraag

Aan elke aanbieder, dus ook CASH Software BV, is verzocht een email-adres ter beschikking te stellen waarnaar hier door bezoekers de te stellen vragen met betrekking tot CASH zijn te verzenden.

Downloadcentrum voor boekhoudpakketten: eerst testen dan kopen (downloads, proefperiode of een CD-ROM aanvragen)


2003 - 2005 www.boekhoudpakketten.info geeft onafhankelijk en kritisch informatie over Nederlandse boekhoudsoftware voor uw boekhouding. Daarbij is de informatie die over elk boekhoudprogramma wordt gepubliceerd afkomstig van de site van de producent en/of distribiteur. De informatie over elk boekhoudprogramma is met grote zorg verzameld en gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat de informatie over een boekhoudprogramma niet juist is of achterhaald is. De gebruiker van de informatie wordt dan ook geadviseerd waar nodig de informatie over een boekhoudpakket zelf te controleren op juistheid en volledigheid. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de informatie over een bepaald boekhoudpakket.