www.boekhoudpakketten.info

 

Beschrijving en kenmerken van Nederlandse boekhoudpakketten (boekhoudsoftware)

1 Uitgever
2 Algemeen toepasbare boekhoudpakketten
3 FinanciŽle branche-pakketten
4 Testversies van boekhoudpakketten
5 Boekhoudpakket; wat is dat?
6 De oude site

1

Uitgever

Stichting www.in-research.info

De uitgever van de site is stichting www.in-research.info. Deze stichting heeft als doel het geven van informatie over de kwaliteit van administratieve software en diensten. Daarbij worden drie databases onderhouden met informatie over:
- Algemeen toepasbare boekhoudpakketten;
- FinanciŽle branche-pakketten;
- Testversies van boekhoudpakketten (downloadcentrum).
Deze drie databases worden alle via een eigen site ontsloten.

2

Algemeen toepasbare boekhoudpakketten

Functionaliteit en kosten

Deze site - Algemeen toepasbare boekhoudpakketten - bevat een groot aantal gestandaardiseerde beschrijvingen van algemeen toepasbare boekhoudsoftware. Van elk boekhoudprogramma wordt aangegeven wat het kan en wat het kost. Daartoe zijn van elk boekhoudpakket de belangrijkste kenmerken, de aanschafprijs en de jaarlijkse vergoedingen te raadplegen. Daarnaast is de nodige informatie over de producent van het boekhoudpakket en het leveringsprogramma opgenomen.

3

FinanciŽle branche-pakketten

Ook branche-informatie

Deze site - FinanciŽle branche-pakketten - richt zich exclusief op financiŽle branche-pakketten. Daarbij verstaan wij onder een financieel branche-pakket een pakket met functies voor de boekhouding en aanpassingen voor branche-specifieke eisen en/of aangevuld met branche-specifieke functies. Eenvoudiger gezegd, een financieel branche-pakket is een boekhoudpakket met aanpassingen en/of uitbreidingen voor een bepaalde branche.

4

Testversies van boekhoudpakketten

Boekhoudpakket vooraf testen

Deze site - Testversies van boekhoudpakketten - betreft algemeen toepasbare boekhoudsoftware met een test-versie. De test-versie van het boekhoudprogramma is in drie varianten aanwezig: download, CD-ROM of on-line testen. In het geval van een download stelt de producent via zijn site een download-bestand beschikbaar. Men kan volstaan met het klikken op de desbetreffende link, waarna het bestand wordt overgezonden en bewaard op de eigen PC. Dubbelklikken van het download-bestand is voldoende om het boekhoudpakket te installeren. In geval van een CD-ROM is er hoegenaamd geen verschil met de normale aankoop van een boekhoudprogramma. Men plaatst de CD-ROM in de drive, waarna de installatie van het boekhoudpakket al of niet automatisch begint. Bij on-line testen krijgt men via de eigen browser - bijvoorbeeld Internet Explorer - en een Internet-verbinding toegang tot de functies van het boekhoudpakket. Het enige verschil is dat het boekhoudprogramma fysiek niet op de eigen PC is geÔnstalleerd, maar op de computer van de producent.

5

Boekhoudpakket; wat is dat?

Contact

Boekhoudpakket is een algemene term. Wij verstaan daaronder de software waarmee de grootboekadministratie, subadministraties als Debiteuren, Crediteuren, Voorraad en gelieerde functies als Telebankieren, Consolidatie, Budgettering, Relatiebeheer, Vaste activa, Inkoop, Verkoop, Projecten en Productie zijn te automatiseren. Deze software wordt ook wel aangeduid als bedrijfsinformatiesysteem, boekhoudprogramma, boekhoudsoftware, administratiesysteem, ERP-software, business-software en financiŽle software. Een boekhoudprogramma wordt gebruikt door het bedrijfsleven, de non-profit-sector en overige organisaties.

6

De oude site

Het oude overzicht van boekhoudpakketten

Het is deze site waar gedurende 2003 het eerste systematische overzicht van algemeen toepasbare boekhoudpakkatten werd gepubliceerd. Het gedateerde overzicht is nog steeds aanwezig.© 2003 - 2005 www.boekhoudpakketten.info geeft onafhankelijk en kritisch informatie over Nederlandse boekhoudsoftware voor uw boekhouding. Daarbij is de informatie die over elk boekhoudprogramma wordt gepubliceerd afkomstig van de site van de producent en/of distribiteur. De informatie over elk boekhoudprogramma is met grote zorg verzameld en gecontroleerd. Het is echter niet uitgesloten dat de informatie over een boekhoudprogramma niet juist is of achterhaald is. De gebruiker van de informatie wordt dan ook geadviseerd waar nodig de informatie over een boekhoudpakket zelf te controleren op juistheid en volledigheid. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de informatie over een bepaald boekhoudpakket.